MENU

Forebyg brand

Fjern brandfaren i din bolig

+ Anbring røgalarmer i lofterne på alle etager.
 

+ Røgalarmer skal kunne høres i alle soveværelser.
 

+ Hæng ikke en røgalarm ved en ventilationskanal. Luftstrømmen kan forhindre røgen i
   at nå op til alarmen.
 

+ Placer ikke røgalarmen lige ud for køkken og badeværelse - stegeos og damp kan give
   falsk alarm.
 

+ Anbring en røgalarm i hver ende af en lang gang.
 

+ Check løbende om alarmen virker. Hav altid et frisk batteri parat.


+ Sluk alle levende lys, når du går fra dem – også selvom det kun er i få minutter.

+ Brug levende lys, der slukker sig selv og lysmanchetter.

+ Hold tændte stearinlys væk fra gardiner og andet, der kan brænde.

+ Pas på lys overtrukket med guld, sølv og kobber. De er flotte, men metallaget kan
   antænde og give voldsomme flammer.

+ Undgå at tænde lys i indtørrede juledekorationer. Tørt gran brænder nemt.

+ Sørg for, at små børn ikke kan nå tændte lys eller tændstikker.

+ Hav altid vand i nærheden af dekorationer og juletræ.

+ Hvis der opstår brand omkring stearinlys, må de ikke slukkes direkte med vand –
   det bliver det værre af. Brug i stedet et vådt håndklæde, eller sæt en gryde over for
   at kvæle ilden.

+ Lad være med at gå fra en gryde med varm fritureolie/fedt.

+ Hvis du skal optø et frosset vandrør, så lad være med at bruge åben ild.
   Brug varmt vand. Du kan f.eks. dyppe et håndklæde i varmt vand og vikle
   det om røret.
 

+ Sluk alle elektriske husholdningsapparater når du er væk, eller når du sover.
 

+ Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt - også i stikket
   så sluk omgående og send det til reparation.
 

+ Lad være med koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt.
 

+ Sørg for at tv, køleskab m.m. kan komme af med varmen.
 

+ Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket.
 

+ Reparer aldrig selv elektriske artikler.
 

+ Pas på musegnav i ledningerne, især på landet og i sommerhuset.
 

+ Går der ild i et elektrisk apparat, så sluk på kontakten og tag stikket ud. Brug aldrig
   vand til at slukke med, før strømmen er afbrudt.