Vinterråd

 

  • Tjek dit tag for sne og is, holde afløb frostfri, isfri etc. 
  • Tjek dine tagrender, skotrender og nedløb og holde disse fri for is og sne (istapper, der kan falde ned på personer, biler mv.). 
  • Være opmærksom på evt. utætheder i bygninger, som kan blive påvirket af det kommende smeltevand.
  • Være opmærksom på bygningsdele, som kan være udsat i forhold til storm. 
  • Være opmærksom på installationer, der er uisolerede eller rum, der er uopvarmede, således der ikke sker frostsprængninger.
  • Tjekke din oliebeholdning, hvis du har oliefyr. 
  • Holde dit fortorv og dine indkørsler fri for sne.