Klage

Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 skal finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, udpege en klageansvarlig.

Den klageansvarlige er den person, som er ansvarlig for klagebehandlingen internt i selskabet.

I HF FORSIKRING G/S er direktør Kim Nielsen udpeget til klageansvarlig.

Hvis du er uenig i vores sagsbehandling eller over en afgørelse, skal du først rette henvendelse til den afdeling i selskabet der har behandlet sagen. Er du fortsat ikke tilfreds med sagsbehandlingen, har du mulighed for at klage til selskabets klageansvarlige. Klagen skal være skriftlig.

Send en mail eller skriv til:

HF FORSIKRING G/S
att: Den klageansvarlige
Ahlgade 41-43
4300 Holbæk

Mail: [email protected]

Når vi har modtaget din klage, undersøger vi sagen igen og vender tilbage hurtigst muligt med svar. Du vil blive kontaktet, hvis vi undervejs skulle få brug for yderligere oplysninger.

Hvis du  stadig ikke er enig i vores afgørelse, har du mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Forsikring

For tilbud, som er hentet via vores hjemmeside gælder endvidere følgende klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].