MENU

Erhvervsforsikringer

HF FORSIKRING tilbyder en bred vifte af forsikringer til erhvervslivet. Vi henvender os primært til mindre håndværksvirksomheder, servicevirksomheder og detailhandel.

Manglende forsikringsdækning kan betyde store økonomiske tab for virksomheden.
 

Vi kan sammen med dig skræddersy den rigtige forsikringspakke, tilpasset din virksomhed inden for følgende områder:

+ Brand

+ Tyveri

+ Vandskade

+ Driftstab

+ Bygningsforsikring

+ Motorkøretøjsforsikring

+ Ansvars- og arbejdsskadeforsikring m.m.


Der er mulighed for at tegne følgende typer forsikringer:
 

+ Ejendomsforsikring

+ Landbrugsejendomsforsikring

+ Erhvervsløsøreforsikring

+ Arbejdsmaskineforsikring

+ Bilforsikring

+ Varevognsforsikring

+ Påhængsvognsforsikring

+ Erhvervsansvarsforsikring

+ Arbejdsskadeforsikring

 

Rabatmuligheder

 

Selvom priserne, efter vores opfattelse er konkurrencedygtige, er der altid mulighed for at opnå rabat hvis man f.eks påtager sig en selvrisiko, hvis man sikrer virksomheden bedre end det der forlanges, eller hvis man indgår en 3- eller 5 årig forsikringsaftale.

 

Ring....

på 59 43 26 94 - den rigtige vej til din forsikringspakke.