Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

HF FORSIKRING G/S er medlem af ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”.

Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

  1. Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer).
  2. Tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer.
  3. Tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer.
  4. Kollektive forsikringer i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer.
  5. Bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme.

Der henvises endvidere til Garantifondens hjemmeside på:

Besøg Garantifondens hjemmeside