Landbrugsforsikring Landbrugsforsikring

Landbrugsforsikring

Landbrugsforsikring til landbrug med aktiv drift, er en forsikringsløsning der er tilpasset dine behov. Forsikringsløsningen omfatter de værdier der er tilknyttet ejendommen og driften, det vil sige:

* Bygninger 

* Løsøre (maskiner, redskaber til gårdens drift og vedligeholdelse, samt dyrehold og afgrøder)

* Driftstabsforsikring

* Motorkøretøjsforsikring

* Ansvar- og arbejdsskadeforsikring m.m.

 

Rabat:

Der er mulighed for at opnå rabat hvis du indgår en 3 eller 5-årig forsikringsaftale.

 

Vores assurandører lægger stor vægt på nærvær og personlig betjening og er altid parate til at rådgive dig i dine forsikringsvalg.

Kontakt din assurandør og få et samlet forsikringstilbud på alle dine forsikringer.