MENU

Landbrugsforsikring

 

Landbrugsforsikring til landbrug med aktiv drift, er en forsikringsløsning der er tilpasset dine behov.

Forsikringsløsningen omfatter de værdier der er tilknyttet ejendommen og driften, det vil sige:

 

Bygninger 

Løsøre (maskiner, redskaber til gårdens drift og vedligeholdelse, samt dyrehold og afgrøder)

Driftstabsforsikring

Motorkøretøjsforsikring

Ansvar- og arbejdsskadeforsikring m.m.

 

Rabat:

Der er mulighed for at opnå rabat når man indgår en 3 eller 5-årig forsikringsaftale.

 

Få et samlet forsikringstilbud på alle dine forsikringer.

FIND DIN ASSURANDØR