NemKonto

Forsikringsudbetalinger via NemKonto

Vi benytter NemKonto til udbetaling vedrørende dine forsikringsforhold.

HF FORSIKRING kan alene overføre penge til din NemKonto, men har ingen adgang til hverken at trække penge på kontoen eller se kontobevægelser. Vi kan heller ikke se, hvilket kontonummer der er tilknyttet din NemKonto.

Ifølge persondatalovens § 29 har du krav på nedennævnte underretning:

Underretning efter Persondataloven

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene den fremtidige betaling af dine forsikringsudbetalinger til din NemKonto. Praktisk foregår en betaling ved, at HF FORSIKRING i forbindelse med en betaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nr., såfremt du har givet samtykke til, at vi må anvende dette, eller såfremt vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

Hvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed), vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nr./SE/P-nr.