MENU

I medfør af § 77 i og § 373, stk. 4 og 9, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26. september 2017 fastsættes det at der skal udarbejdes en lønpolitik

HF-Forsikring G/S's lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Bestyrelsen har truffet beslutning om følgende lønpolitik - Læs mere her