Ledelse

Direktør Kim Nielsen er selskabets daglige leder
Træffes på mail: [email protected]

Bestyrelsen

Bestyrelsen udgør sammen med direktionen ledelsen af HF FORSIKRING G/S.

Bestyrelsen er valgt af repræsentanterne og tager stilling til de overordnede beslutninger, som ikke har med den almindelige daglige drift at gøre.

Bestyrelsen udstikker derfor de overordnede retningslinjer for selskabets drift og overvåger, at drift og regnskab tilrettelægges og udføres betryggende.

Selskabets bestyrelse består af:

Formand
Knud Madsen

Næstformand
Kim Enemark

Bestyrelsesmedlemmer
Lars Rutkjær Pedersen
Erik Laurits Jensen
Jens Hagelund
Torben Bjerregaard Kristensen
Steen Juul

Den samlede bestyrelse udgør tillige revisionsudvalget i selskabet.