Stormflod/skybrud

 

Som kunde skal man være opmærksom på, at oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb ikke er dækket af forsikringen. Ved stormflod kan der dog være mulighed for at opnå erstatning – udregnet efter særlige regler. Beslutning om hvorvidt der har været stormflod eller stormfald træffes af Naturskaderådet, og resultatet offentliggøres i dagspressen.

Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning, via stormflodsordningen.

Man kan klage til Naturskaderådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Du kan læse mere på Naturskaderådet - om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med stormflod.

Naturskaderådet

 

Skulle skaden ske, er det vigtigt ikke at smide beskadigede ting væk, før en taksator har set det, eller din sag er afsluttet. Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du f.eks. hurtigst muligt iværksætte tømning af en oversvømmet kælder/hus og efterfølgende udtørring.