Politikker

Lønpolitik 

I medfør af Lov nr. 718 af 13. juni 2023 (Lov om forsikringsvirksomhed) §§ 142-144 fastsættes det, at der skal udarbejdes en lønpolitik

HF-Forsikring´s lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Privatlivspolitik

Husk at du som kunde, via ”Mine sider”, kan få indsigt i mange af de oplysninger vi har registreret om dig, herunder dine stamdata, policer og eventuelle skadessager mv., samt tilpasse dine ønsker til at modtage kommunikation fra os.

Vi har tavshedspligt, efter Lov om finansiel virksomhed og behandler derfor dine personoplysninger fortroligt.

Mangfoldighedspolitik

I henhold til Lov om Finansiel virksomhed §70 stk. 1, nr. 4, skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer og kompetencer, blandt bestyrelsens medlemmer.

Baggrunden for dette krav, er en grundtanke om, at mangfoldighed i bestyrelsen fører til større grad af dialog og udfordring af selskabets ledelse, som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaring, samt hindrer fænomenet ”gruppetanke-gang”.

Bestyrelsen vælger selv den politik, som man finder bedst egnet for HF FORSIKRING G/S, til fremme af mangfoldigheden.

Politik for undersøgelse af forsikringssvindel

HF FORSIKRING accepterer på ingen måde forsikringssvindel. Derimod forfølger vi svindel - til fordel for vores ærlige kunder. Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer, til at afdække den svindel, der rammer vores selskab.