Historie

Over 175 års erfaring!

HF FORSIKRING er i dag et moderne og professionelt forsikringsselskab, der sætter service og troværdighed i højsædet. Vores idegrundlag er, at tilbyde medlemmerne en forsikringsdækning inden for skadesforsikring, til fornuftige konkurrencedygtige priser.

Læs nedenfor om selskabets udvikling.

 

ÅR 1846
Holbæk med flere Amters gensidig Brandforsikringsforening blev stiftet den 1. april. Formålet var at tegne løsøreforsikringer, der skulle dække den almene befolknings behov, og som ved betaling af et medlemsbidrag skulle yde gensidig hjælp til medlemmer, der blev udsat for brand.

 

ÅR 1970
Holbæk med flere Amters gensidig Brandforsikring stiftede sammen med andre lokale forsikringsselskaber fra hele landet, Forsikringsselskabet Gensam, hvis formål var at afdække de forsikringsarter det enkelte selskab ikke selv havde koncession til at tegne.

 

ÅR 1977
Holbæk med flere Amters gensidig Brandforsikring fik koncession til at tegne kombinerede forsikringer og selskabetes navn ændres til: Holbæk m.fl.a Forsikringer g/s. I 1978 får selskabet for første gang domicil i Holbæk, idet selskabet køber ejendommen Munkholmvej 18.

 

ÅR 1988
Holbæk m.fl. Amters Forsikring g/s køber, på grund af fortsat ekspansion, 1. og 2. sal af ejendommen Ahlgade 41 i Holbæk. Lokalerne på Munkholmvej er blevet for små og yderligere ansættelser er stærkt påkrævet. Selskabet ændrer samtidig navn til: HF FORSIKRING G/S.

 

ÅR 2000
Året, hvor HF FORSIKRING G/S nu har eksisteret i 154 år. Selskabet er i stadig fremgang og udvikling - en udvikling, der kan opfylde vores kunders behov for service og tidssvarende løsninger. Ved årtusindeskiftet, er HF FORSIKRING G/S et moderne forsikringsselskab, der ikke er større, end at der stadig er plads til at yde en personlig service og rådgivning.

 

ÅR 2011
HF FORSIKRING G/S åbner sit første lokalkontor på adressen Elmegade 15, 1. sal i Kalundborg. Kalundborg-området har i mange år været et område med et stort kundeunderlag for selskabet. Med lokalkontoret i Kalundborg, er der mulighed for at betjene vores kunder endnu bedre, men også at tiltrække nye kunder, som ønsker den personlige rådgivning og den lokale repræsentation.

 

ÅR 2012
HF FORSIKRING G/S fusionerer med Odsherred Forsikring G/S i august 2012 med virkning fra 1. januar 2012. Der etableres et lokalkontor, i det tidligere Odsherred Forsikrings ejendom på Vig Hovedgade 12, Vig.

 

År 2021
Selskabet kan d. 1. april fejre 175 års jubilæum. De oprindelige planer om fejring måtte desværre skrinlægges p.g.a. coronapandemien. Jubilæet er efterfølgende blevet markeret med et par ”gratis adgang”- arrangementer i Oplevelsescenter Nyvang og Holbæk Sportsby, samt uddelinger til godgørende formål.

 

År 2023
Selskabet beslutter at lukke kontoret i Kalundborg med udgangen af juni og samle aktiviteterne på kontoret i Vig. Selskabets kunder i Kalundborgområdet vil fortsat blive betjent af samme assurandør som var tilknyttet kontoret på Elmegade.