MENU

Erhvervsforsikring - Tryghed til erhvervslivet

Med en erhvervsforsikring sikrer du din virksomhed mod økonomiske tab ved f.eks. brand, tyveri og vandskade. Manglende forsikringsdækning kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for din virksomhed. Uden den rette forsikringsdækning kan det betyde, at virksomheden er tvunget til at lukke eller fyre medarbejdere for at overleve økonomisk.

Vi forsikrer i HF FORSIKRING G/S primært mindre servicevirksomheder, detailhandel og håndværksvirksomheder.

Vælg forsikringssum for virksomhedens erhvervsløsøre og beregn pris. Online pris kan kun beregnes for virksomheder beliggende i bygninger med hårdt tag.

Såfremt der er behov for individuelle løsninger, så kontakt din lokale assurandør.

FIND DIN ASSURANDØR

 

BEREGN PRIS ERHVERVSFORSIKRING