Retshjælp

For private forsikringer

Retshjælpsforsikringen kan hjælpe dig med retsomkostningerne i forbindelse med visse private retstvister.  Du har mulighed for at ansøge om retshjælp, hvis du har tegnet familie-, familiens basis-, parcelhus-, fritidshus- eller kaskoforsikring på dit køretøj.

Det fremgår af forsikringsbetingelserne for retshjælp, hvad retshjælpsforsikringen dækker. 

Se betingelserSelskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til 125.000 kr. inkl. moms. Selvrisikoen udgør 10%, dog mindst 2.500 kr.

Godkendt klagenævn skal prøves først


Hvis din sag kan indbringes for et klagenævn, er du forpligtet til først at benytte denne mulighed.

F.eks. kan nævnes:

+ Forbrugerklagenævnet - tvister om forbrugerkøb
   
+ Byggeriets ankenævn - sager om byggesjusk ved byggerier op til 1 mio. kroner
   
+ Pengeinstitutankenævnet - sager om rådgivningsansvar i banker og pengeinstitutter


Se flere klagenævn på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Klik her

 


Hvordan ansøger jeg om retshjælp?

Det er din advokat, der skal indsende en skriftlig ansøgning til os. 

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker indledende omkostninger til forberedelse af retssagen, herunder advokatrådgivning.