28 juni 2022

Nedlagt Landbrug

Kært barn har mange navne - nedlagt landbrug, hobbylandbrug, deltidslandbrug, boliglandbrug og landbrugsforsikring er alle navne for landbrug uden aktiv drift.

Nedlagt landbrugsforsikring er en forsikringsløsning, der indeholder alle nødvendige dækninger og omfatter de værdier der er tilknyttet ejendommen og driften, det vil sige:

Bygninger på ejendommen (såfremt de er anført på policen).

Løsøre, maskiner og redskaber til gårdens drift og vedligeholdelse.

Ansvar, dækker det ansvar, der ikke er omfattet af en almindelig privat ansvarsforsikring, f.eks. motoransvar for selvkørende uindregistrerede maskiner, lovpligtig hunde - og hesteansvar.

Kontakt din assurandør for tilbud eller ring til hovedkontoret på tlf.: 59 43 26 94.