Når skaden er sket

Du skal hurtigst muligt anmelde skaden via Mine sider, herefter tager vores sagsbehandlere over.

Du kan forvente en seriøs og grundig skadesbehandling, hvor vores sagsbehandlere er problemløsere for dig i skadessituationen.

Vi behandler din sag så hurtigt som muligt, har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på
til. nr.+45 59432694 - tryk derefter 2 for skade.

 

Akut Skadehjælp

Hvis du kommer ud for en skade, f.eks. på grund af en brand, indbrud, eller storm etc., skal du hurtigst muligt anmelde skaden til os.

Uden for normal åbningstid skal du ringe til vores samarbejdspartner BELFOR, som vil være behjælpelig med råd og vejledning. BELFOR træffes på Tlf.:  +45 70255225


Vejhjælp

Vi gør opmærksom på, at skadehjælp vedrørende din bil skal rettes direkte til SOS Dansk Autohjælp, såfremt du har tegnet denne dækning på din bilforsikring.

Kontakt skal ske på følgende:

·         Telefon: +45 70108090

·         Link til vejhjælp web: 

Vejhjælp

 

·         Link til app: 

Vejhjælp APP

 


Årsrejseforsikring

Har du behov for akut hjælp i forbindelse med sygdom på din rejse, bedes du tage kontakt direkte til SOS International a/s på telefon +45 70105050 eller via dette link:

SOS International

 

SOS International a/s kan kontaktes, såfremt du har tegnet årsrejseforsikring, senior-årsrejseforsikring eller single-årsrejseforsikring. 

 

Skade på bilglas

Hvis du har tegnet kaskoforsikring med friskadedækning har HF FORSIKRING en aftale med Carglass om reparation eller udskiftning - også i udlandet. Se mere på carglass.dk - (hvor du også kan booke en tid til reparation) eller ring direkte til Carglass på tlf: +45 43229984

Klik her

 

 

Fordele ved aftaleværksteder

I samarbejde med Taksatorringen kan HF FORSIKRING tilbyde følgende fordele ved valg af et af de værksteder, som Taksatorringen samarbejder med.

Hvis du vælger et af de værksteder, som Taksatorringen kan anbefale, får du bl.a. stillet lånebil til rådighed i reparationstiden.

For oplysning omkring aftaleværksteder kontakt skadeafdeling på tlf. nr. +45 59432694 - tryk derefter 2 for skade.

·        Taksatorringen kontrollerer alle værksteder, som de har en aftale med. Værkstedet har forpligtiget sig til at udføre reparationen efter bilfabrikkens forskrifter. Reklamationsretten på reparationen udvides med 1 år ud over de 2 år, som er lovpligtigt, dvs. 3 år.

·         Bilen leveres rengjort tilbage (vasket og støvsuget).

·         Lånebil med min. 100 fri km pr. dag ekskl. brændstof i låneperioden. Kørsel herudover koster max. 2,00 kr./km. inkl. moms. Selvrisikoen i henhold til "Lejebilsbekendtgørelsen" § 13 er max. 5.000 kr. Afdækning af selvrisiko ved skade udgør max. 75 kr. pr. dag, dog max. 400,00 kr. for hele reparationsperioden (gældende nov. 2022).

·        Hvis køretøjet på grund af skaden ikke kan køre, stilles fri lånebil til rådighed umiddelbart efter skaden. Ved totalskade eller glasskade, stilles der dog ikke fri lånebil til rådighed.

Taksatorringen har udvalgt værkstederne primært på baggrund af deres kvalitet og kundeservice.

HF FORSIKRING faktureres ikke for lånebiler.

Begræns skaden

Du har pligt til at begrænse skaderne. Rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning betales af skadelidtes forsikringsselskab.

+ Undgå at skaden bliver værre - begræns dens omfang så meget som muligt.

+ Vent med at reparere noget, til vi har givet besked.

+ Smid ikke beskadigede genstande ud før en taksator fra HF FORSIKRING har
   foretaget en besigtigelse, eller din erstatningssag er afsluttet.

+ Fotografer eventuelt skaderne.