MENU

Links

Nedenfor finder du nyttige links med informationer om forsikringer og andre nyttige forbrugsoplysninger:

Link:
  Emne:
  Din mulighed for at klage over en afgørelse fra dit forsikringsselskab
     
  Forsikringsoplysningen
     
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det som før hed Arbejdsskadestyrelsen
     
     
     
  Forsikringsvejret - Se, hvordan vejret var et bestemt sted på et bestemt tidspunkt
     

  Tilsynsmyndighed for den finansielle branche for banker og forsikringsselskaber
 
     
  Stopindbrud.dk er et samarbejde mellem Sikkerhedsbranchen, Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring og Pension
     

  Her finder du information omkring vejr, klima m.m.
 
     

  Opbyg dit eget netværk af nabohjælp
 
     
  Bliv sikker på din netbank - Få øjeblikkelig dækning!
 
     
 

Naturskaderådet er et uafhængigt råd. Det er nedsat i henhold til lov om visse naturskader. Rådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald. Naturskaderådet fører også tilsyn med og behandler klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager og sager om oversvømmelse fra vandløb og søer.