Hus

Tryghed til din bolig

Beregn forsikrings pris
Hus Hus

Hvad dækker en husforsikring?

Husforsikringen indeholder  brandforsikring som basisdækning, der dækker skader i form af brand, lynnedslag eller kortslutning.

Anden bygningsbeskadigelse incl. storm giver dig endvidere tryghed i tilfælde af skader forårsaget af f.eks. skybrud, indbrud, hærværk og stormskade. Anden bygningsbeskadigelse  indeholder også retshjælpsdækning samt husejeransvar, der dækker dit ansvar som ejer af ejendommen.

Det er muligt at udvide husforsikringen med følgende tilvalg:

  • Svamp- og insekt
  • Råddækning
  • Skjulte rør og stikledninger
  • Udvidet vandskade
  • Glasdækning
  • Sanitetsdækning
  • Vandspildsdækning
  • Kosmetisk skadedækning
  • Skadedyrsdækning


Vores assurandører lægger stor vægt på nærvær og personlig betjening og er altid parate til at rådgive dig i dine forsikringsvalg, så du får den bedste forsikringsløsning og dermed kan føle dig tryg i dit hjem.
Beregn pris på din husforsikring herunder, eller kontakt din assurandør for tilbud.

Fakta om forsikringen
Dækningsomfang

Din husforsikring giver dig tryghed i tilfælde af skader forårsaget af f.eks. storm, skybrud, indbrud og hærværk. Husforsikringen inkluderer også en brandforsikring, der giver dækning hvis uheldet er ude og der opstår skader i form af brand, lynnedslag eller kortslutning.

Ydermere rummer husforsikringen retshjælpsdækning samt husejeransvar, der dækker dit ansvar som ejer af ejendommen

Svamp- og insektdækning/råddækning

Svamp- og insektdækning dækker skader forårsaget af træ- og murødelæggende angreb af svamp og insekter. Råddækning giver mulighed for erstatning som følge af råd. Det vil sige skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet.

Skjulte rør og stikledninger

Alle de rør, der er inde i dit hus, som du ikke umiddelbart kan se og har adgang til, kaldes skjulte rør. Disse rør kan for eksempel være rørinstallationer, der er støbt ind i eller skjult i gulve, kanaler, krybekældre, vægge og skunkrum. En stikledningsforsikring dækker udvendige strømledninger samt vand- og afløbsinstallationer.

Glasdækning

Dækker brud på ejendommens glas

Kummedækning

Kumme dækker skader på håndvaske, toiletter og lignende

Vandspildsdækning

Dækker økonomisk tab i form af vand- og vandafledningsafgift i forbindelse med brud på vandforsyningsledning.

Kosmetisk skadedækning

Giver mulighed for udbedring af kosmetiske forskelle på fliser/klinker, glas og sanitet (kummer).

Skadedyrsdækning

Dækker skader forvoldt af husmår, fugle eller gnavere (f.eks. mus og rotter).

Udvidet vandskade

Dækker skader som normalt ikke ville være dækket, af ejendommens vandskadedækning, blandt andet nedbør der trænger ind i huset, også når der ikke er tale om sky- og tøbrud, skade efter fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt p.g.a. bygningskonstruktionen eller skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, også når der ikke er tale om sky- og tøbrud.

Solcelleanlæg

Solcelleanlæg er omfattet af parcelhusforsikringen, idet det dog bemærkes, at skader, der kan henføres til fejl ved konstruktion og opsætning eller opsætning af uautoriseret installatør, ikke er omfattet af forsikringen. Det samme gælder andre skader på bygningen som følge heraf. Anlæggets værdi er incl. montering og moms.

Beregn pris på Hus

Beregn pris på husforsikring

Beregn pris på din husforsikring herunder, eller kontakt din assurandør for tilbud.

Område

Beregningsoplysninger

Dækninger


Hvorfor vælge HF FORSIKRING?
HF FORSIKRING er et kundeejet selskab. Det betyder at vi er til for vores kunder og ikke skal genererer overskud til aktionærer. Vores salgsteam bestående af seks assurandører dækker vores forretningsområde Sjælland og Lolland-Falster.
Personlig betjening
Vi lægger stor vægt på den personlige betjening, derfor tilbyder vi stadig et udekørende salgsteam.
Tryghed og rådgivning
Hos HF FORSIKRING går vi op i at skabe tryghed for vores kunder. Derfor er vores forsikringer skræddersyet til netop dine behov. For at give dig den tryghed du har brug for.
Attraktive priser
Fordi vi ikke skal generere store overskud til aktionærer, kan vi tilbyde dig konkurrencedygtige priser.