Vederlagsrapport

Specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion (i t.kr):

Bestyrelse:

    2022
    t.kr.
Henning Petersen Formand 145
Knud Madsen Næstformand 93
Lars Rutkjær Pedersen   76
Erik Laurits Jensen   72
Kim Enemark   69
Poul Sønderskov   72
Jens Hagelund   66
I alt   593
     
Kim Nielsen Direktør 1.566
Ialt   1.566
     
Total   2.159