Vederlagsrapport

Specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion (i t.kr):

Bestyrelse:

    2023 2022
      t.kr.
Knud Madsen Formand 139 93
Kim Enemark Næstformand 86 69
Lars Rutkjær Pedersen   74 76
Erik Laurits Jensen   74 72
Jens Hagelund   77 66
Steen Juul   59 0
Torben Bjerregaard   62 0
Henning Petersen Tidligere Formand 50 145

Poul Sønderskov

  22 72

Delegerede 

  26 0
I alt   669 623
       
Kim Nielsen Direktør 1.608 1.566
Ialt   1.608 1.566
       
Total   2.277 2.159