Arbejdsskader Arbejdsskader

Arbejdsskader

Anmeldelse

En arbejdsskade der medfører en dags fravær udover tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Har din virksomhed tegnet en arbejdsskadeforsikring i HF FORSIKRING, skal du som arbejdsgiver anmelde alle arbejdsskader som medfører udgifter, og som må antages at give ret til erstatning efter loven.

Skaden skal anmeldes digitalt hurtigst muligt, senest ni dage efter at skaden er sket.


Anmeldelse af arbejdsskader på internettet

Ønsker du at anmelde en arbejdsskade, skal det gøres elektronisk her på:

EASY

 

Det er Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), som i samarbejde med forsikringsselskaberne har udviklet det elektroniske anmeldelsessystem.

Yderligere information om arbejdsskader og anmeldelse af disse kan læses hos:

Nærsikring

 

Arbejdstilsynet

 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring