Årsrejseforsikring - Medicinsk forhåndsvurdering

Hvornår er der behov for medicinsk forhåndsvurdering?

 

Kan du svare JA på et af følgende spørgsmål, har du behov for en medicinsk forhåndsvurdering og skal kontakte SOS International:

  • Har du været indlagt på hospital indenfor de sidste 2 måneder?
  • Har du gennemgået en operation indenfor de sidste 2 måneder?
  • Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge inden for de sidste 2 måneder?
  • Har du fået ny medicin eller ændret i medicinsk behandling indenfor de sidste 2 måneder?
  • Er du behandlet/tilset af læge udenfor almindelig kontrolbesøg indenfor de sidste 2 måneder?

Du kan læse meget mere omkring retningslinjerne for en medicinsk forhåndsvurdering på SOS International´s hjemmeside: 


Klik her
Hvis du har en eksisterende eller kronisk lidelse, der kan kræve behandling eller hospitalsophold i udlandet, skal du inden afrejse have foretaget en medicinsk forhåndsvurdering hos SOS International.

SOS International vurderer, om udgifter til behandling og hospitalsophold vil være dækket under almindelige vilkår på din rejse. Udgifter til behandling af en eksisterende eller kronisk sygdom dækkes udelukkende, hvis det på afrejsetidspunktet ikke forventes, at der vil blive behov for behandling eller hospitalsophold under rejsen.

Har du, eller har du haft, en livstruende sygdom, eller er du i et udredningsforløb, hvor du afventer yderligere undersøgelser/behandlinger efter hjemkomsten, anbefaler vi dig at søge om en medicinsk forhåndsvurdering.