MENU

Arbejdsskader

Anmeldelse

En arbejdsgiver skal anmelde alle arbejdsskader, som medfører udgifter til behandling, og som må antages at give ret til erstatning efter loven. Skaden skal anmeldes hurtigst muligt og digitalt senest ni dage efter, at skaden er sket.

Anmeldelse af arbejdsskader på internettet

Ønsker du at anmelde en arbejdsskade, skal det gøres elektronisk her på EASY 

Det er Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), som i samarbejde med forsikringsselskaberne har udviklet det elektroniske anmeldelsessystem.


Yderligere information om arbejdsskader og anmeldelse af disse kan læses hos:

+ Forsikringsselskabet Nærsikring A/S har specialiseret sig i forsikring mod arbejdsskader

+ Arbejdstilsynet

+ Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)