MENU

Ledige stillinger

Regnskabschef

Da vores regnskabschef nu har valgt at gå på efterløn til april næste år, søger vi allerede nu en kompetent afløser. Du vil sammen med vores nuværende regnskabschef blive introduceret til jobbet. Du får stor mulighed for at sætte dit eget præg på jobbet og kommer til at samarbejde tæt med direktion og bestyrelse.

Du får ansvar for regnskabsafdelingen i samarbejde med en regnskabsassistent og skal varetage mange funktioner, herunder håndtering af bl.a. regnskab, lønadministration, rapportering, likviditetsstyring m.m. Du trives med stor frihed for at løse opgaverne og kan både varetage en strategisk rolle samt en hands-on-tilgang med mange opgaver. Du bliver en del af ledergruppen med direkte reference til direktionen.

Du tilbydes en hverdag i et uformelt arbejdsmiljø og i tæt samarbejde med direktionen i en flad organisation med højt til loftet. Du bliver en del af et unikt hold med inspirerende, erfarne og veluddannede kollegaer. Du får også mulighed for at deltage i ERFA-udveksling med andre regnskab- og økonomichefer i forskellige fora.

Dine primære arbejdsområder vil være:

 • Ledelse af regnskabsfunktionen
 • Budget, herunder udarbejdelse af opfølgning
 • Likviditetsstyring
 • Kontakt til eksterne partnere; herunder revisor, bank etc.
 • Regnskaber kvartalsvis-, halvårs- og årsregnskab
 • Skat og afgifter
 • Sparring og rapportering til direktion og bestyrelse
 • Udvikling og optimering af regnskabs- og rapporteringsprocesser
 • Myndighedsrapportering til bl.a. Finanstilsynet og EIOPA
 • Løn- og bogholderiadministration
 • Ejendomsregnskaber for vores udlejningsejendomme
 • Arbejde med funktionerne; compliance, risikostyring, aktuar, intern audit i samarbejde med bl.a. direktion og eksterne konsulenter
 • Ad hoc-opgaver

 

Din profil:

Din baggrund kan være flere; regnskabschef fra lignende stilling, baggrund som revisor eller har suppleret din praktiske erfaring med en videregående regnskabsmæssig uddannelse.

Vi forventer også, at du har
 • en solid og praktisk erfaring med økonomistyring og indgående forståelse for samtlige aspekter vedrørende interne og eksterne regnskaber
 • du trives i et miljø, hvor der er høje forventninger til kvaliteten af dit arbejde og sætter en ære i at overholde deadlines, samtidig med, at du har respekt for dine omgivelser,
 • interesse og flair for IT
 • kendskab til Office-pakke, herunder særlig Excel og Word til administration og rapportering
 • kendskab til analyseværktøjet; Power BI
 • kendskab til Microsofts Navision
 • et godt overblik, hvor du nemt sætter struktur på opgaverne og får detaljerne med.
 • er god til at kommunikere både i skrift og tal


Om os

Vi er et solidt gensidigt forsikringsselskab med over 170 års erfaring! Selskabet ejes af forsikringstagerne og har rødder helt tilbage til 1846. Vi er i dag et moderne og professionelt forsikringsselskab, der sætter troværdighed og ærlighed i højsæde. Vores målsætning er at tilbyde vores forsikringskunder en dækning inden for skadesforsikring til konkurrencedygtige priser.

Selskabets hovedkontor har sæde i Ahlgade 41 i Holbæk og der er tilknyttet 2 lokalkontorer i henholdsvis Kalundborg og Vig. Der er i alt 21 medarbejdere tilknyttet selskabet hvor hovedparten er placeret på hovedkontoret.

Du kan læse meget mere om selskabet på vores hjemmeside www.hf-forsikring.com under ”Info”.

Ansøgning

Send din ansøgning samt CV snarest muligt eller senest den 31.10.2018 til Kim Nielsen, direktør til mail: [email protected]. Spørgsmål besvares på mail til Kim Nielsen, direktør eller Ole Clæfer, regnskabschef på mail: [email protected]