MENU

Skadepolitik

Hvad kan du forvente, når du anmelder en skade til HF FORSIKRING?

Du kan forvente en seriøs og grundig sagsbehandling, således at du som kunde føler, at vi er problemløser for dig i skadesituationen. Du skulle også gerne have en oplevelse af, at vi er til for at hjælpe dig og ikke for at prøve på at undgå at betale erstatning. Vi forventer, at vores sagsbehandlere forstår at sætte sig i kundens sted i de situationer og problemstillinger, som kunden må blive udsat for, og dermed kunne yde den optimale service.

Uanset om der ydes erstatning eller ej, er det vigtigt, at du får en klar begrundelse for vores afgørelse. En begrundelse, som er skrevet i et sprog, der er forståeligt og uden en masse forsikringstekniske fagudtryk.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt for os, at behandle din sag så hurtigt, som det er muligt.