MENU

Vinterråd

Når vinteren er over os, så vær opmærksom på, at du som forsikringstager selv har ansvaret for at

+ Tjekke dit tag for sne og is, holde afløb frostfri, isfri etc.

+ Tjekke dine tagrender, skotrender og nedløb og holde disse fri for is og sne
   (istapper, der kan falde ned på personer, biler mv.).

+ Være opmærksom på evt. utætheder i bygninger, som kan blive påvirket af det
   kommende smeltevand.

+ Være opmærksom på bygningsdele, som kan være udsat i forhold til storm.

+ Være opmærksom på installationer, der er uisolerede eller rum, der er uopvarmede,
   således der ikke sker frostsprængninger.

+Tjekke din oliebeholdning, hvis du har oliefyr

+ Holde dit fortorv og dine indkørsler fri for sne