MENU

Stormflod/skybrud

Som kunde skal man være opmærksom på, at oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb ikke er dækket af forsikringen. Ved stormflod vil der dog være mulighed for at opnå erstatning – udregnet efter særlige regler. Beslutning herom træffes af Stormrådet, og resultatet offentliggøres i dagspressen.

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.

Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning.

Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Du kan læse mere på www.stormraadet.dk - om hvordan du skal forholde dig i forbindelse med stormflod.

Skulle skaden ske, er det vigtigt ikke at smide beskadigede ting væk, før en taksator har set det, eller din sag er afsluttet. Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du f.eks. hurtigst muligt iværksætte tømning af en oversvømmet kælder/hus og efterfølgende udtørring.