MENU

Forebyg indbrud

Du kan gøre arbejdet besværligt for tyven med forholdsvis små midler. Hvor meget du skal sikre dig, afhænger af dine værdier, økonomi, hvor du bor, og hvad der gør dig tryg.

I HUS

+ Sørg for at have gode låse - ikke bare i hoveddøren, men i alle døre.
 

+ Alle vinduer bør have et eller flere solide beslag, der holder vinduet lukket.
 

+ Yderdøre skal helst have to låse, hvor den ene kun kan åbnes med nøgle
   også indefra.
 

+ Sensorer, der tænder for det udendørs lys, kan afskrække indbrudstyve.
 

+ Lydalarmer får ofte tyven til at opgive indbruddet.
 

+ Få huset til at se ud, som om du er hjemme. Få fx naboen til at tømme
   postkasse, bruge din affaldsbeholder eller parkere en bil i carporten.
 

+ Brug ikke autosvar på mail til at fortælle, at du er på ferie.
 

+ Vær forsigtig med de oplysninger, du lægger ud til "vennerne" på Facebook.
 

+ Fortæl din nabo, at du tager væk, og giv altid et telefonnummer.

 
I LEJLIGHED
 

+ Alle yderdøre bør være solide og forsynet med gode og sikre låse.
 

+ Friske potteplanter på terrassen/altanen og i vindueskarmen.
 

+ En tømt postkasse/brevsprække.
 

+ Tændt lys om aftenen.
 

+ Gulvmåtte lægges ned efter trappevask.
 

+ Reklamer fjernes.


I SOMMERHUS

+ Træk gardinerne fra og lad skabene stå åbne, så det er tydeligt, at der ikke er noget
   at komme efter.
 

+ Når sommerhuset ikke bruges, så tag de tyvetækkelige ting med hjem 
   (musikanlæg og også telefonen).
 

+ Monter dobbeltlås på døren.
 

+ Forstærk dørkarmen på yderdøren og monter sikkerhedsslutblik.
 

+ Lås haveredskaber inde.
 

+ Fjern ekstra nøgler, der ofte er gemt ved sommerhuset.
 

+ Automatisk udendørs belysning kan skræmme tyven væk.
 

+ Indgå aftaler med de naboer i sommerhusområdet, der er hjemme.

NABOHJÆLP