MENU

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger hos HF FORSIKRING G/S
Ved anvendelsen af vores tjenester, betror du os dine oplysninger. Oplysningerne heri er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse dem.

Husk også, at du som kunde, via ”Mine sider”, kan få indsigt i mange af de oplysninger vi har registreret om dig, herunder dine stamdata, policer og eventuelle skadessager mv., samt tilpasse dine ønsker til at modtage kommunikation fra os.

Vi har tavshedspligt efter Lov om finansiel virksomhed og behandler derfor dine personoplysninger fortroligt.

I det følgende beskriver vi:

• Hvilke oplysninger vi indsamler
• Hvordan vi anvender disse oplysninger
• De valgmuligheder, som vi giver dig for at til- og fravælge datadeling, og hvordan du kan  få adgang til og opdatere oplysningerne
• Dine rettigheder
• Dine klagemuligheder

Dataansvarlig
HF FORSIKRING G/S (herefter kaldet HF)
Ahlgade 41-43
4300 Holbæk
CVR nr. 54698712

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi indsamler oplysninger om dig og evt. skadelidte i nødvendigt omfang for at købe og administrere forsikringsprodukter og andre tilknyttede ydelser samt udføre skadesbehandling. Det kan f.eks. være oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger eller oplysninger om skader.

Udover de oplysninger, du selv giver, indhenter vi oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister (med henblik på opdatering af adresseoplysninger) samt fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi kan også indhente oplysninger fra andre, hvis du har givet dit samtykke, eller med hjemmel i lovgivningen.

Vi opbevarer og anvender dine personoplysninger til brug for administration, rådgivning og markedsføring. Vi kan også anvende oplysningerne til undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre vores produkter, rådgivning og tekniske løsninger.

Så vidt muligt har vi forsøgt at gøre det så tydeligt som muligt at se, hvilke oplysninger vi indsamler, men nogle af vores tjenester og apps benytter også teknologier som cookies, så vi kan forbedre vores elektroniske services på baggrund af, hvordan du anvender dem samt i visse tilfælde integrere dem med sociale medier.

Vi benytter os af Google Analytics, der hjælper os med at analysere trafik til vores tjenester. Når det bruges sammen med vores annonceringstjenester, f.eks. dem, der benytter DoubleClick-cookien, bliver Google Analytics-oplysninger af enten os eller af Google knyttet sammen med oplysninger om besøg på flere websites ved hjælp af Google-teknologi.

Vi arbejder kontinuerligt med at opretholde en balance mellem udvikling af vores forretning og beskyttelsen af dine personlige oplysninger.

Tidsfrister for sletning / opbevaring
Vi tilsigter at slette (eller anonymisere) dine personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans, dog opbevarer vi altid personoplysninger, der ligger til grund for finansielle transaktioner i minimum 5 år + indeværende regnskabsår af hensyn til bogføringsloven og ofte opbevarer vi oplysninger i nødvendigt omfang længere af hensyn til lovkrav om blandt andet hensættelsesberegninger i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Dine rettigheder.
Behandling af personoplysninger i HF sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger, herunder EU's Databeskyttelsesforordning (2016/679).

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger (”oplysningspligt”)
• Retten til at indsigt i dine personoplysninger
• Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
• Retten til at få dine personoplysninger slettet
• Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring (brug af personoplysninger i.f.m. direkte markedsføring kræver samtykke).
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
• Retten til at flytte sine personoplysninger (”dataportabilitet”)

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os. Husk at oplyse kundenummer, når du kontakter os.

Hvis vi har ukorrekte/ufuldstændige oplysninger oplysninger om kundeforhold, retter vi naturligvis dette gratis. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig destruktion. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer før opbevaringsfristen udløber.

Har du spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedr. vores behandling af dine personoplysninger kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) direkte via [email protected]

Du har derudover til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet via klagefunktionen på www.datatilsynet.dk

Oplysninger, som vi videregiver:

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, undtagen i disse tilfælde:

I nødvendigt omfang<

Vi videregiver personoplysninger til andre inden for rammerne af Lov om finansiel virksomhed og anden gældende lovgivning (GDPR), for eksempel hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig eller behandle din sag. Herunder kan vi videregive personoplysninger til samarbejdspartnere til administrative formål.
Den lovgivning der beskytter den registrerede bedst er gældende.

o: Hvis du skal have udbetalt et beløb til din Nemkonto eller har tilmeldt dine forsikringer til betalingsservice, videregiver vi dit CPR-nummer eller dit registrerings- og kontonummer til Nets Danmark A/S.

Med dit samtykke

o: Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi har dit samtykke.

o: Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle særlige kategorier af personlige oplysninger.

Til ekstern databehandling.

o: Vi kan benytte eksterne samarbejdspartnere/leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af HF eller når det er nødvendigt for at opfylde aftaler med dig. Det kan f.eks. være i.f.m. rejseforsikringsskader med tilskadekomst/sygdom i udlandet. Udførelsen af sådanne tjenester kan medføre at vore samarbejdspartnere får adgang til dine personoplysninger.

Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for koncernen, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendige for at:

o: Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

o: Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

o: Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

o: Skadefriholde vores kunder eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. Misligholder du dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende regler herfor.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere – som f.eks. udgivere, annoncører og tilknyttede hjemmesider.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte selskabet og vores brugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion af oplysninger, som vi lagrer.
Derfor har vi implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

• Vi anvender sikker mail til særlige kategorier af personoplysninger.

• Vi anvender antivirus/antimalware teknologier på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger.

• Vi tager backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger.

• Vi gennemgår regelmæssigt vores fremgangsmåder for indsamling, lagring og behandling af oplysninger, f.eks. fysiske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte mod uautoriseret adgang til systemerne.

• Vi har indgået databehandleraftaler med de leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og udfører regelmæssigt risikovurdering og evaluering af dem, herunder deres sikkerhedsniveau.

• Vi har gennemført risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen ligesom vi regelmæssigt reviderer dette.

• Vi begrænser adgangen til personoplysninger til de medarbejdere, underleverandører og repræsentanter, der har behov for kendskab til disse oplysninger for at behandle dem for os. Disse personer er underlagt kontraktlige krav om fortrolighed, og hvis dette ikke overholdes, kan de blive udsat for sanktioner eller fyret.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt vores egen overholdelse af vores politikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. datatilsynet, om at løse klager vedrørende overførsel af personoplysninger, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer

Oplysningerne her på siden kan ændres fra tid til anden for at afspejle den nuværende behandling af personoplysninger. Hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 1. juni 2021.