MENU

Politik for undersøgelse af forsikringssvindel

HF FORSIKRING G/S accepterer på ingen måde forsikringssvindel. Derimod forfølger vi svindel - til fordel for vores ærlige kunder. Vi anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den svindel, der rammer vores selskab.

Hvad er forsikringssvindel?

Der er tale om forsikringssvindel, når en kunde i et forsikringsselskab har et ønske om at bedrage forsikringsselskabet med henblik på at opnå en uberettiget erstatningsudbetaling.

Som et praktisk eksempel kan nævnes, at man skriver flere genstande på skadesanmeldelsen, end man i virkeligheden har mistet ved et indbrud. Som et andet praktisk eksempel kan nævnes, at man skriver på skadesanmeldelsen, at man efter en ulykke ikke er i stand til at bevæge sin højre arm, men hvor man i virkeligheden kun har let nedsat bevægelighed.

Hvad er konsekvensen, når man svindler?

Når der foregår svindel stiger selskabets skadeudgifter. Hvis udgifterne stiger, skal selskabet opkræve højere priser på forsikringerne, og det betyder, at det er de ærlige kunder, der er med til at betale til de kunder, der svindler. Derfor er det vigtigt, at vi kommer svindel til livs.

Forsikringssvindel meldes til politiet. Forsikringssvindel er altså en overtrædelse af straffeloven, hvilket betyder, at man er i risiko for fængselsstraf eller som minimum en ”plettet” straffeattest.

Offentliggørelse/information.

Nærværende politik offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Alle medarbejdere og konsulenter, som behandler skader, skal have kendskab til selskabets politik på området. Ved outsourcing af opklaringsopgaver, d.v.s. eksterne konsulenter, skal konsulenten om nødvendigt, orienteres om selskabets politik fra sag til sag.  

HF FORSIKRING handler i øvrigt ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks.

Læs mere om forsikringsbranchens kodeks her

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål omkring forsikringssvindel, er du velkommen til at kontakte selskabet.