MENU

Mangfoldighedspolitik

I henhold til Lov om Finansiel virksomhed §70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

Baggrunden for dette krav, er en grundtanke om, at mangfoldighed i bestyrelsen fører til større grad af dialog og udfordring af selskabets ledelse, som sikrer en bred vifte af synspunkter og erfaring, samt hindrer fænomenet ”gruppetanke-gang”.

Bestyrelsen vælger selv den politik, som man finder bedst egnet for HF FORSIKRING G/S til fremme af mangfoldigheden.

Bestyrelsen har truffet beslutning om følgende mangfoldighedspolitik - Læs mere her