MENU

Specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion (i t.kr):

 

  2022
Bestyrelse:  
Henning Petersen , formand 145
Knud Madsen, næstformand 93
Lars Rutkjær Pedersen 76
Erik Laurits Jensen 72
Kim Enemark 69
Poul Sønderskov 72
Jens Hagelund 66
I alt  593
   
Direktion:  
Kim Nielsen, direktør 1.566
I alt 1.566
   
Total 2.159