MENU

Landbrug

Landbrugets sikkerhedsnet

Manglende forsikringsdækning kan betyde store økonomiske tab for landbrugsvirksomheden. Forsikring er lig med tryghed og økonomisk sikkerhed - såvel for landbrugets indehaver som for ansatte. Uanset virksomhedstype er det nødvendigt at koncentrere sig om omsætning, ændret lovgivning, produktudvikling, nye krav etc. - nu som aldrig før, hvor vi oplever en konkurrence, der bevirker, at mange virksomheder må lukke med deraf følgende konsekvenser for beskæftigelsen.

Denne turbulente situation indebærer en risiko for, at virksomhederne glemmer at sikre værdierne i tilstrækkeligt omfang. Dette kan bevirke, at en ellers levedygtig virksomhed må lukke på grund af manglende dækning ved en skadebegivenhed, hvilket kunne have været undgået, såfremt værdierne havde været forsikret i fuldt omfang.

Enhver virksomhed skylder sig selv at opbygge et sikkerhedsnet, der sikrer de aktuelle værdier og øvrige risici.

Vi kan tilbyde rådgivning for din virksomheds behov og muligheder inden for bl.a.:


+ Løsøreforsikring inkl. driftstab

+ Bygningsforsikring

+ Motorkøretøjsforsikring

+ Ansvar- og arbejdsskadeforsikring m.m.


Rabatmuligheder

Selv om priserne efter vores opfattelse er konkurrencedygtige, er der altid mulighed for at opnå en rabat hvis man f.eks. påtager sig en selvrisiko, hvis man sikrer virksomheden bedre end det der forlanges, eller hvis man indgår en 3- eller 5-årig forsikringsaftale.

 

Ring...

på 59 43 26 94 - den rigtige vej til din forsikringspakke.