Fritidshusforsikring


Forsikringen omfatter din beboelse og øvrige bygninger, f.eks. udhuse, garage og carporte.

Du kan også vælge at få din indbo dækket.
 

Fritidshusforsikringen kan dække bl.a:

+ Brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning

+ Bygningsskader pga. vand, voldsomt skybrud, snetryk og storm

+ Tyveri og hærværk

+ Grundejeransvar

+ Retshjælp
 

Fritidshusforsikringen dækker bl.a. ikke:

+ Skader på grund af dårlig vedligeholdelse

+ Fejlkonstruktion

+ Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb (stormflod)
 

Beregn prisTilvalg

Du kan udvide din fritidshusforsikring med følgende tilvalg:

+ Indbo i fritidshus

+ Skjulte rør og stikledninger

+ Svamp- og insekt

+ Glas og kumme

+ Råddækning

+ Kosmetiske skader

+ Vandspildsforsikring


Læs mere under TilvalgAhlgade 41-43, 4300 Holbæk, Tlf.: 59 43 26 94

Vig Hovedgade 12, 4560 Vig - Elmegade 15 C, 4400 Kalundborg