Garantifonden for skadesforsikringsselskaber


HF FORSIKRING G/S er medlem af ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”

 Hvis et skadesforsikringsselskab går konkurs dækker fonden erstatningskrav til følgende:

1)    Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer)

2)    tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer

3)    tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer

4)    kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer

5)    bygningsbrandforsikringer på alle typer ejendomme

     


      Der henvises endvidere til garantifondens hjemmeside på:                          
      www.skadesgarantifonden.dk


 

 Ahlgade 41-43, 4300 Holbæk, Tlf.: 59 43 26 94

Vig Hovedgade 12, 4560 Vig - Elmegade 15 C, 4400 Kalundborg