Erhvervsforsikringer


HF FORSIKRING tilbyder en bred vifte af forsikringer til erhvervslivet. Vi henvender os primært til mindre håndværksvirksomheder, servicevirksomheder og detailhandel.
 

Manglende forsikringsdækning kan betyde store økonomiske tab for virksomheden.
 

Vi kan sammen med dig skræddersy lige netop den rigtige forsikringspakke, som tilpasses din virksomhed inden for følgende områder:

+ Brand

+ Tyveri

+ Vandskade

+ Driftstab

+ Bygningsforsikring

+ Motorkøretøjsforsikring

+ Ansvars- og arbejdsskadeforsikring m.m.


Der er mulighed for at tegne følgende typer forsikringer:
 

+ Ejendomsforsikring

+ Landbrugsejendomsforsikring

+ Erhvervsløsøreforsikring

+ Landbrugsløsøreforsikring

+ Arbejdsmaskineforsikring

+ Bilforsikring

+ Varevognsforsikring

+ Påhængsvognsforsikring

+ Erhvervsansvarsforsikring

+ Arbejdsskadeforsikring

 

Rabatmuligheder

Selv om priserne efter vores opfattelse er konkurrencedygtige og afpasset efter dækningsomfang, er der mulighed for at opnå rabatter under visse betingelser.

På erhvervsforsikringsområdet findes mange muligheder for rabatter. Påtager man sig en selvrisiko, er virksomheden sikret bedre end selskabet egentlig forlanger, eller tegner man sine erhvervsforsikringer for flerårige perioder, er der mulighed for pæne rabatter.


Tag kontakt til os

Start med at ringe til os på telefon 5943 2694, så kan vi sammen finde ud af dit behov for erhvervsforsikringer.

 
Ring 5943 2694
 


Ahlgade 41-43, 4300 Holbæk, Tlf.: 59 43 26 94

Vig Hovedgade 12, 4560 Vig - Elmegade 15 C, 4400 Kalundborg