MENU

NemKonto

Forsikringsudbetalinger via NemKonto

Du kender måske allerede NemKonto i forbindelse med udbetalinger fra det offentlige. Din NemKonto er nemlig den konto, hvortil det offentlige overfører udbetalinger. Det kan f.eks. være overskydende skat eller pension.

 

NemKontoen er en helt almindelig konto, som du har i forvejen i dit pengeinstitut. Mange benytter deres lønkonto som NemKonto.

 

Folketinget vedtog i maj 2007 en lov, der nu også giver Private Udbetalere mulighed for at bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som kunde.

 

Meningen med den nye ordning er at effektivisere betalinger fra private virksomheder til dig. HF FORSIKRING har derfor nu mulighed for at overføre alle udbetalinger vedrørende dine forsikringsforhold til din NemKonto.

 

HF FORSIKRING kan alene overføre penge til NemKonto. Vi har ingen adgang til hverken at trække penge på kontoen eller se kontobevægelser. Vi kan heller ikke se, hvilket kontonummer, der er tilknytttet din NemKonto.

 

For at HF FORSIKRING kan udbetale til din NemKonto indebærer det, at der mellem NemKonto-systemet og HF FORSIKRING´s betalingsformidler PBS sker en elektronisk udveksling af dit NemKontonummer.

 

Ifølge persondatalovens § 29 har du derfor krav på nedenævnte underretning:

 

Underretning efter Persondataloven

Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet m.v.) til virksomheden KMD A/S.

 

Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er alene den fremtidige betaling af dine forsikringsudbetalinger til din NemKonto. Praktisk foregår en betaling ved, at HF FORSIKRING i forbindelse med en betaling til din NemKonto indgiver en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

 

Hvis du er en fysisk person, vil du i betalingsmeddelelsen være identificeret ved dit CPR-nr., såfremt du har givet samtykke til, at vi må anvende dette, eller såfremt vi efter lovgivningen i øvrigt har ret til at behandle personnumre.

 

Hvis du er en juridisk person (f.eks. en virksomhed), vil identifikationen ske via det til virksomheden hørende CVR-nr./SE/P-nr.