MENU

Landbrug

Landbrugets sikkerhedsnet

Manglende forsikringsdækning kan betyde store økonomiske tab for landbrugsvirksomheden. Forsikring er lig med tryghed og økonomisk sikkerhed - såvel for landbrugets indehaver som for ansatte. Uanset virksomhedstype er det nødvendigt at koncentrere sig om omsætning, ændret lovgivning, produktudvikling, nye krav etc. - nu som aldrig før, hvor vi oplever en konkurrence, der bevirker, at mange virksomheder må lukke med deraf følgende konsekvenser for beskæftigelsen.

Denne turbulente situation indebærer en risiko for, at virksomhederne glemmer at sikre værdierne i tilstrækkeligt omfang. Dette kan bevirke, at en ellers levedygtig virksomhed må lukke på grund af manglende dækning ved en skadebegivenhed, hvilket kunne have været undgået, såfremt værdierne havde været forsikret i fuldt omfang.

Enhver virksomhed skylder sig selv at opbygge et sikkerhedsnet, der sikrer de aktuelle værdier og øvrige risici.

Vi kan tilbyde rådgivning for din virksomheds behov og muligheder inden for bl.a.:


+ Løsøreforsikring inkl. driftstab

+ Bygningsforsikring

+ Motorkøretøjsforsikring

+ Ansvar- og arbejdsskadeforsikring m.m.


Rabatmuligheder

Selv om priserne efter vores opfattelse er konkurrencedygtige og afpasset efter dækningsomfang, er der mulighed for at opnå rabat under visse forudsætninger.

På landbrugsforsikringsområdet findes mange muligheder for rabatter. Påtager man sig en selvrisiko, er virksomheden sikret bedre end selskabet egentlig forlanger, eller tegner man sine landbrugsforsikringer for flerårige perioder, er der mulighed for fordelagtige rabatter.

 

Tag kontakt til os

Start med at ringe til os på telefon 5943 2694, så kan vi sammen finde ud af dit behov for erhvervsforsikringer.